Có nguyên nhân từ việc cắt giảm chi phí bảo hộ lao động

Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm của người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn đối với công tác ATVSLĐ- PCCN“. Tại cuộc hội thảo này, nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động ...

Tác dụng của găng tay bảo hộ lao động

Tác dụng của găng tay bảo hộ

Bao bì sử dụng trong sản xuất Yêu cầu chung về an toàn

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cho các loại bao bì dùng để chứa đựng vận chuyển thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, phế liệu trong sản xuất, áp dụng cho các cơ sở sử ...

Các quy phạm về an toàn lao động

Các quy phạm về an toàn lao động, Quy phạm an toàn trong công tác lắp ráp đường ống dẫn và thiết bị công nghệ

Tiêu chuẩn bao tay bảo hộ lao động bằng da, giả da và bạt

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bao tay vải bạt, da nối bạt, bạt ghép da và giả da dùng để bảo vệ tay công nhân, tránh chấn thương cơ học, nóng bỏng và dây bẩn.

Yêu cầu KT chung và phương pháp thử Kính bảo hộ lao động

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với kính dùng để bảo vệ mắt chống tác dụng của các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất


Tổng tiền: 0 VNĐ

Tổng SP : 0

Xem giỏ hàng